Om selskapet

Nordisk Banijay er et av de eldste produksjonsselskapene i Norge og vi drives av et brennende engasjement for gode historier. Opp gjennom tidene har vi produsert alt fra spillefilmer til animert barne-TV og dokumentar, men i dag har vi fokus på sjangrene underholdning, reality og humor.

Vi står bak suksessene Alle mot 1, Familiens Ære og 71 grader nord og produserer også noen av de største flaggskipene på norsk TV som Mesternes Mester, Robinson, Kongen Befaler og mange flere.

Nordisk Banijay er en del av Banijay Group, verdens største innholdsprodusent og distributør med over 120 produksjonsselskaper i 22 territorier.

Green Producers Club

Nordisk Banijay er nå medlem i Green Producers Club og skal måle produksjoner med Green Producers Tool i 2023:
– klimaverktøyet som måler og tilrettelegger for kutt av
klimagassutslipp i produksjoner i kultursektoren.
Verktøyet skal bidra til at kultursektoren
når målene i Parisavtalen om 55% kutt innen 2030.

Miljøfyrtårn

Nordisk Banijay ønsker å være mest mulig miljøvennlig i alle ledd av virksomheten og var det første store produksjonsselskapet i Norge som ble sertifisert som Miljøfyrtårn.  Det forplikter, så vi har en egen miljøgruppe sammen med søsterselskapene Mastiff og Screen som jobber med klimaarbeidet både på kontorene og ute i produksjon. Vi tror mest på inspirasjon og egen motivasjon, men vi bruker også vår posisjon til å sette tydelig krav til oss selv, de ansatte og leverandørene våre. Eksempler på konkrete tiltak:

 

 

– Å stadig redusere CO2-utslippet ved transport, f.eks ved å innføre bruk av elbiler på produksjonene våre og å redusere antall flyreiser der det er mulig.

– Å øke antallet miljøvennlige leverandører og produkter, f.eks ved à ha gode innkjøpsrutiner både på produksjonene våre og på kontoret, og ha et godt samarbeid med alle våre leverandører om hvordan levere en mest mulig bærekraftig leveranse

– Å ha gode planer og rutiner for miljøarbeidet på produksjonene våre, ved å bruke Green Producers Tool som måleverktøy og lage egne handlingsplaner for bærekraft.

– Å bruke vår mulighet til å påvirke TV-seerne, ved å ha minst ett synlig grønt tiltak enten «på skjerm» i hver programserie vi produserer eller i våre SoMe-kanaler.

 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft og se vårt klimaregnskap?

 

Ta kontakt med miljøfyrtårnansvarlig

Andrea Hauge!

Redegjørelse etter åpenhetsloven

 

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Vi skal årlig redegjøre for og offentliggjøre aktsomhetsvurderingene vi har gjort i henhold til loven.

Last ned vår redegjørelse etter åpenhetsloven her!

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med menneskerettigheter,

anstendige arbeidsforhold og åpenhetsloven?

Ta kontakt på: apenhetsloven@banijay.no

 

 

Har du en god idè?

Vi er alltid interessert i gode innspill. Send oss et programoppsett hvor du beskriver konsept, sjanger og målgruppe. Gjerne også noen tanker om utnyttelse av sosiale medier.

Kontaktskjema Nordisk

Maximum file size: 10MB

Consent