Brukervilkår BaCaPe

Brukervilkår for BaCaPe – Persona Casting

Versjon 1.0, oppdatert 10. november 2022

1. Om castingplattformen BaCaPe

Nordisk Banijay AS har utviklet en ny castingplattform kalt BeCaPe sammen med det finske selskapet Choicely Ltd.

Nordisk Banijay AS er et av Norges eldste produksjonsselskaper som produserer alt fra spillefilmer til animert barne-tv, realityserier og dokumentarer, og som også er leverandør av underholdningsteknologi som castingplattformen BaCaPe. Ved hjelp av BaCaPe kan du søke deg som deltager eller annen bidragsyter til en eller flere TV- eller filmproduksjoner. BaCaPe gjør prosessen enklere for deg som søker deg til en produksjon siden den tilrettelegger for digitale søknader og bedre samhandling for utvelgelse av deltagere.

Ved å ta i bruk castingplattformen kalt BaCaPe – Persona Casting anses du for å ha akseptert disse brukervilkårene som regulerer rettigheter og plikter for deg som bruker BaCaPe.

2. Definisjoner
Avtalen: Disse brukervilkårene for BaCaPe som utgjør avtalen mellom deg som Sluttbruker og Nordisk.

BaCaPe: Castingplattformen med tilhørende webbasert plattform og med de funksjonene som er tilgjengelig for sluttbrukere til enhver tid.

Nordisk: Nordisk Banijay AS med org.nr. 993 045 357 og adressen Hammersborggata 9, 0181 Oslo.

Produksjonsselskap: Leverandøren av den aktuelle produksjonen som du søker deltagelse i. Dette selskapet kan være Nordisk eller et helt annet produksjonsselskap i Norge eller et annet selskap i Banijay konsernet.

Sluttbruker/du: Du, den fysiske personen som bruker BaCaPe, enten som søker til en produksjon hos et Produksjonsselskap eller en person som jobber for et Produksjonsselskap.

3. Dine rettigheter og plikter som sluttbruker

Ved å bruke BaCaPe aksepterer du denne Avtalen. Det betyr at du som Sluttbruker gis dermed en ikke- eksklusiv, ikke-overførbar og tidsbegrenset rett til å bruke BaCaPe i tråd med Avtalen.

Som sluttbruker er du selv ansvarlig for din bruk av BaCaPe, og du må overholde alle regler og instrukser som gjelder for bruk av BaCaPe.

Du forplikter deg til ikke å bruke BaCaPe på en måte som er forbudt i henhold til lov, forskrift eller vedtak fattet i kraft av lov eller forskrift, til ikke å krenke andres rettigheter, og til ikke å kopiere noen del av tjenestene som inngår i BaCaPe på annen måte enn det BaCaPe legger opp til. Du har også forbud mot å foreta enhver form for hacking, manipulering eller endring av søknadsskjemaet i BaCaPe.

Som Sluttbruker aksepterer du at Nordisk eller noen av våre samarbeidspartnere ikke kan holdes ansvarlig for innhold i BaCaPe, feil eller mangler ved BaCaPe eller søknadsskjema i BaCaPe, eller tap eller skade av noe slag som oppstår som et resultat av din bruk av BaCaPe.

4. Personopplysninger og personvern

Nordisk må behandle personopplysninger om deg som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg i henhold til Avtalen, inkludert opplysninger du velger å oppgi i søknadsskjemaet i BaCaPe.

Nordisk forklarer i Personvernerklæring for BaCaPe – Persona Casting hvordan dine personopplysninger behandles for disse og andre formål og på hvilket grunnlag. Personvernerklæringen

Brukervilkår for BaCaPe – Persona Casting Side 1

for BaCaPe er tilgjengelig for deg på samme sted som denne Avtalen på nordiskbanijay.no/bacape/ og uansett direkte tilgjengelig fra nettsiden nordiskbanijay.no/bacape/personvern.

5. Immaterielle rettigheter m.m.

Nordisk har utviklet BaCaPe i samarbeid med Choicely Ltd. Det er leverandøren Choicely Ltd fra Finland som eier alle opphavsrettigheter og øvrige immaterielle rettigheter i og til denne castingplattformen kalt BaCaPe, inkludert rettighetene til teknologi og underliggende databaser og tilhørende programvare.

Nordisk har eksklusiv rett til å bruke BeCaPe i sine produksjoner samt selge lisenser til BaCaPe til Produksjonsselskap i Norge og til andre selskap i Banijay Group. Nordisk eller annet Produksjonsselskap med underleverandører gis rett til å bruke all informasjon og alt innhold som legges inn i eller genereres ved bruk av søknadsskjemaet av Sluttbrukere eller på annen måte via BaCaPe slik at de kan bruke disse opplysningene for å oppfylle sine avtaler, rettigheter og plikter.

Nordisk bruker BaCaPe – Persona CastingTM eller BaCaPeTM som varemerke for sin bruk av castingplattformen.

6. Endring og opphør av Avtalen

Nordisk forbeholder seg retten til å endre Avtalen og/eller BaCaPe eller søknadskjema i BaCaPe. Nordisk vil informere om endringer i Avtalen på nettstedet hvor BaCaPe er tilgjengelig fra og uansett på Nordiskbanijay.no/bacape/. Ved fortsatt bruk av plattformen godkjenner du som Sluttbruker at oppdatert versjon av Avtalen gjelder mellom deg og oss for din bruk av BaCaPe med tilhørende tjenester. Brudd på dine forpliktelser i Avtalen kan føre til Nordisk terminerer Avtalen med deg og stenger din tilgang til BaCaPe.

7. Ansvarsfraskrivelse

BaCaPe leveres “som den er”. Nordisk er ikke ansvarlig dersom BaCaPe ikke er tilgjengelig, og Nordisk garanterer ikke at den alltid vil være tilgjengelig. Nordisk garanterer heller ikke at BaCaPe eller søknadsskjemaer i BaCaPe er fri for feil eller mangler, eller at BaCaPe kan brukes til ett eller flere spesifikke formål. Nordisk er ikke ansvarlig for tap eller sletting av data, som forekommer som en direkte eller indirekte konsekvens av bruk av BaCaPe, med mindre slikt ansvar følger av ufravikelig lovgivning.

8. Lovvalg og verneting

Avtalen skal tolkes etter norsk lov og eventuelle tvister knyttet til denne skal avgjøres av ordinære domstoler i Norge. Partene vedtar at alle tvister rundt Avtalen eller BaCaPe skal fremmes for Oslo tingrett dersom man ikke kommer frem til en minnelig løsning.

Brukervilkår for BaCaPe – Persona Casting Side 2